Witryna internetowa dr hab. Macieja Gallasa- śpiewaka oraz pedagoga wokalistyki. ZAPRASZAM  DO  KONTAKTU 

  dr hab. Maciej Gallas prowadzi nauczanie śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie.   e-mail: vocallissimo@gmail.com

  

  

Zapraszam do nauki śpiewu!

 

Od siedemnastu lat zajmuję się nauczaniem śpiewu. Swoją działalność pedagogiczną rozpocząłem od pracy w szkołach muzycznych II stopnia. Po paru latach pracy z młodzieżą o różnym poziomie uzdolnień wokalnych i sile motywacji, nabywając doświadczenie i wykształcając oryginalną metodę nauczania, uzyskałem pierwsze sukcesy pedagogiczne w postaci wysokich miejsc moich wychowanków, zdobywanych w konkursach wokalnych. W ciągu kilkunastu lat pracy pedagogicznej moi wychowankowie regularnie dostawali się na studia wokalne prowadzone w akademiach muzycznych (Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Poznań).

Od 2011 roku prowadzę klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Praca ze studentami pozwoliła mi udoskonalić warsztat pedagogiczny oraz rozszerzyć zakres działania. Prowadząc rozwój młodych osób w ciągu kolejnych lat (w zakresie szkoły muzycznej i studiów wyższych) jestem w stanie długofalowo i synergicznie rozwijać głos oraz formować osobowość artystyczną.

Do jednych z podstawowych założeń mojej metody nauczania zaliczam wprowadzenie swoistego etosu pracy, opartego na systematyczności, wytrwałości, rzetelności, rozpoznaniu indywidualnych potrzeb poszczególnych osób oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy.

Polecam zajęcia indywidualne wg dogodnego i elastycznego harmonogramu w Krakowie.

 

Zapraszam na konsultacje wokalne

i na regularne lekcje.

 

Zapraszam osoby na każdym etapie zaawansowania; młodzież i dorosłych.

Proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla kogo jest nauka śpiewu?   Kto powinien podejmować naukę śpiewu?

    Warto postawić sobie takie pytanie, gdy po raz pierwszy przyjdzie nam do głowy, aby umówić się na lekcję śpiewu. W przypadku bardzo młodych osób rzadko można mówić o przemyślanym i perspektywicznie zaplanowanym działaniu. Raczej jest to impuls, chwilowe zauroczenie wydarzeniem artystycznym lub osobą artysty, zachłyśnięcie się wyobrażeniem o swojej artystycznej przyszłości. Nie ma w tym nic złego! Osobiście znam wielu wybitnych artystów- wokalistów, którzy rozpoczęli naukę śpiewu niemalże przypadkiem, "na próbę", bez żadnej wiedzy na temat wykonywania zawodu śpiewaka. Jestem przekonany, że po prostu należy spróbować aktywności wokalnej i dać sobie czas na rozpoznanie, czy mnie to interesuje, czy jestem gotów na wyrzeczenia, długoletnie szkolenie, kapryśne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne itd. Dopóki się nie rozpozna, na czym polega śpiew (od strony technicznej i artystycznej) i funkcjonowanie w zakresie tej aktywności- nie powinno się przesądzać o swojej przyszłości w zawodzie śpiewaka. Na pewno można jednak wyodrębnić cechy charakteru oraz zdolności, które sprzyjają dobrym rokowaniom dla nauki śpiewu. Do pożądanych cech charakteru należą:

 -wytrwałość

 -upór w dążeniu do celu

 -systematyczność

 -przyzwolenie na podejmowanie wysiłku i pracy nad sobą

 -cierpliwość

Do pożądanych uzdolnień należą:

 -zdolności muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnia muzyczna)

 -zdolności wokalne (bardzo sprawny i wytrzymały aparat głosowy, ładny timbre głosu, koordynacja słuchowo-wokalna)

 -zdolności aktorskie (śmiałość sceniczna, łatwość w prezentowaniu emocji, sugestywność przekazu)

 -zdolności ruchowe (taniec, plastyka ruchu) i ogólna sprawność fizyczna

 -zdolności interpersonalne i komunikacyjne

Nauka śpiewu przynosi ludziom wiele radości, przenosi w inny świat, pozwala wyrazić swoje emocje oraz daje wiele korzyści pozamuzycznych: np. poprawia sposób mówienia, wydłuża i reguluje oddech, ułatwia występy publiczne. Umiejętności te można wykorzystać w życiu wykonując inne zawody, np. nauczyciela, prezentera, mówcy, speakera, aktora, prawnika, polityka itd. 

Reasumując: jeśli przeczuwasz, że posiadasz wyszczególnione wyżej uzdolnienia a wymienione cechy charakteru nie są Ci obce, śmiało podejmuj naukę śpiewu! Jeśli nie jesteś pewny swoich uzdolnień- zgłoś się na przesłuchanie. ZAPRASZAM.

Jak przebiega nauka śpiewu?  Aktualny model nauczania śpiewu:

    Nauczanie śpiewu, przebiegające czy to w systemie zinstytucjonalizowanym (w szkole muzycznej, akademii muzycznej), czy w systemie zajęć prywatnych, opiera się na trzech niezbędnych filarach:

-pracy ucznia z pedagogiem wokalistyki

-samodzielnej pracy ucznia

-czerpaniu wpływu z otoczenia kulturą i sztuką (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wokalnej)

    Praca ucznia z pedagogiem wokalistyki jest bazą dla całego procesu kształcenia wokalnego. Nauczyciel śpiewu steruje całym procesem, jest głównym dostarczycielem idei (w dzisiejszych warunkach- nie jedynym), konstruuje plan rozwojowy, prowadzi cykliczny trening wokalny, stanowi wzorzec do naśladowania, kształtuje wyobrażenie dobrej techniki wokalnej, estetyki dźwięku i frazy muzycznej, itd. Nauczyciel śpiewu jest doradcą, przewodnikiem, a na wyższym etapie- lustrem, w którym młody wokalista może dostrzec prawdziwy obraz swoich umiejętności wokalnych. Praca z nauczycielem śpiewu powinna być regularna i systematyczna (co najmniej 2 lekcje w tygodniu). Czym wokalista jest dojrzalszy, tym lekcje mogą odbywać się mniej systematycznie- np. w systemie kursów mistrzowskich. Nawet zawodowy śpiewak potrzebuje konsultacji wokalnych- okresowej kontroli i pomocy przy uczeniu nowych partii wokalnych.

    Samodzielna praca ucznia jest tym elementem rozwoju wokalnego, który pochłania najwięcej czasu i który bywa przez uczniów realizowany z niechęcią i rezerwą. Nie dominuje on zresztą w procesie nauczania od samego jej początku- płynnie pojawia się w co raz to większym wymiarze wraz z czasem trwania nauki. Często uczniowie nie doceniają wagi swojej samodzielnej pracy nad własnym głosem (nie przypadkiem wielu wybitnych śpiewaków akcentuje w wypowiedziach, że śpiewać właściwie nauczyli się sami- przy istotnej pomocy swoich pedagogów śpiewu). Mając na uwadze fakt ograniczonej, do dwóch lekcji w tygodniu, pracy z pedagogiem, nie należy spodziewać się pozytywnych efektów nauczania śpiewu przy skąpym wkładzie własnej pracy ucznia!  Szczegółowych informacji o przebiegu, częstotliwości i formach samodzielnego ćwiczenia udziela pedagog wokalistyki, stopniowo wdrażając ucznia w skuteczny, efektywny i rozwojowy model postępowania.

    Przyszły śpiewak musi się również intensywnie otworzyć na szeroki wpływ sztuki i kultury; czym wcześniej- tym lepiej. Osoby, które miały szczęście i otoczenie pozwoliło im od najmłodszego wieku "nasiąkać" sztuką, mają ogromną przewagę nad osobami pozbawionymi takiego doświadczenia życiowego. Walor bycia muzykalnym i posiadania wyczucia estetycznego zależy właśnie od "nasiąknięcia" oddziaływaniem sztuki i kultury. Dla śpiewaka największe znaczenie ma oczywiście sztuka muzyczna (muzyka wokalna), ale istotny jest również wpływ literatury, teatru, malarstwa, czy architektury. 

Publish modules to the "offcanvs" position.