Maciej Gallas rozdział: "N.Vaccai- Metodo Pratico"

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Problematyka wykonawcza i dydaktyczna zawarta w zbiorze etiud wokalnych Nicoli Vaccai Metodo Pratico" [w:] "Śpiew: historia, praktyka, pedagogika", wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu red. B.E.Werner, P.Łykowski, Wrocław 2018

STRESZCZENIE

Zbiór etiud wokalnych N. Vaccai „Metodo pratico” należy do żelaznego repertuaru dydaktycznego, powszechnie stosowanego w pedagogice wokalnej, szczególnie w początkowym okresie nauki. Zbiór zawiera 22 ćwiczenia kształcące: sposób łączenia dźwięków, precyzję wykonania interwałów (od półtonów do oktawy), biegłość głosu oraz wykonawstwo ozdobników muzycznych: appoggiatury, acciaccatury, mordentu, trylu, obiegnika. Porusza również zagadnienie wykonania recytatywu. W moim artykule przedstawiam sylwetkę kompozytora, tłumaczę jego zalecenia, wyjaśniające ogólną koncepcję metodyczną. Szczegółowo analizuję wszystkie 22 kompozycję: tłumaczę włoskie teksty i komentarze Vaccai oraz przedstawiam autorską analizę zagadnień wykonawczych. Kompozytor do realizacji zadań wykonawczych dołożył niezmiernie atrakcyjną, włoską melodykę, nieskomplikowany, ale pomocny akompaniament oraz niebanalne tekst poetyckie.