Maciej Gallas rozdział- "Liryka wokalna J.K.Galla"

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Muzyka wokalna Jana Karola Galla" [w:] Pazurik M. (red.), Cantus Choralis Slovaca 2016. Zbornik materialov z XII. Medzinarodneho sympozia o zborovom speve v Banskej Bystrici, wyd. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017, s. 51-59

STRESZCZENIE:

Autor przedstawia sylwetkę kompozytora ze szczególnym uwzgędnieniem jego twórczości wokalnej. Następnie poddaje analizie następujące pieśni (pod względem poszczególnych elementów dzieła muzycznego, związków słowno- muzycznych oraz zagadnień wykonawczych):

Barkarola op.13 nr 3, Zaczarowana królewna op. 18 nr 1, Wracaj op. 25 nr 1, Serenada op. 25 nr 3, Dziewczę z buzią jak malina op. 1 nr 3, Pod okienkiemUkrywać się nie przydaŚpiewka żołnierskaPoleciały pieśni moje op. 14 nr 2, Pierzchnęły zniknęły op. 26 nr 1, Nie będę cię rwała op. 15 nr 1

Pieśni J.K. Galla stanowią wartościowy materiał muzyczny zarówno dla koncertującego śpiewaka, jak i dla pedagoga wokalistyki. Cenne są kompozycje w postaci prostych, zwrotkowych pieśni w języku polskim, od których można rozpoczynać kształcenie głosu. Istotny walor dydaktyczny pieśni Galla wynika wprost z faktu, że kompozytor był równocześnie pedagogiem śpiewu, reprezentującym założenia stylistyczne włoskiej szkoły śpiewu. Jego dorobek w zakresie piśni solowej obejmuje 89 utworów; 40 najwartościowszych i najbardziej popularnych zostało wydanych w postaci dwóch zeszytów przez wydawnictwo PWM (1957 r. i 1962 r.).